Dijkstra Beaumont


Toezicht
Home

Dienstverlening

Filosofie

Organisatie

Toezicht

Links

Nieuws

Vacatures

Contact
Dijkstra Beaumont Wealth Management is een onafhankelijke vergunninghoudende financiŽle onderneming (in de zin van de Wet op het financieel toezicht) en staat als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM). Aan Dijkstra Beaumont is een vergunning toegekend voor het verlenen van beleggingsdiensten zoals bedoeld in artikel 1:1 Wft, onderdeel a, c en d.
Voorts beschikt Dijkstra Beaumont over een "Europees Paspoort", zodat ook niet-ingezetenen van Nederland kunnen worden begeleid en geadviseerd.

Dijkstra Beaumont Wealth Management staat tevens onder prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Meer in het bijzonder voldoet Dijkstra Beaumont doorlopend aan alle door DNB gestelde kapitaalvereisten.

Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V. is een strikt onafhankelijke en op zichzelf staande financiŽle onderneming en maakt derhalve geen onderdeel uit van een conglomeraat of groep van bedrijven of financiŽle instellingen.
Dijkstra Beaumont is uitsluitend actief op het gebied van financiŽle dienstverlening, met name vermogensbeheer en -advies. Dijkstra Beaumont handelt nimmer in effecten of andere vermogenstitels voor eigen rekening en/of risico. De belangrijkste bedrijfsrisico's voor de vennootschap zijn verzekerd.
De vennootschap is uitsluitend met eigen vermogen gefinancierd, kent een goede liquiditeitspositie en heeft een positieve exploitatie. De jaarrekening van Dijkstra Beaumont is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Voorts is Dijkstra Beaumont aangesloten bij het Dutch Securities Institute (DSI). Hieraan kunnen uitsluitend financiŽle instellingen deelnemen, die onder wettelijk toezicht staan.

Dijkstra Beaumont voert een prudent beloningsbeleid dat in overeenstemming is met de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

Dijkstra Beaumont Wealth Management streeft naar tevreden cliŽnten.
Voor het geval men niet tevreden mocht zijn beschikt de organisatie over een duidelijke klachtenregeling (klik hier).

Potentiele relaties worden aangeraden zich vooraf een beeld te vormen van het door Dijkstra Beaumont gehanteerde beleggingsbeleid. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van de door onze brancheorganisatie opgestelde "consumentenbrief" (klik hier).
| © 2006 Dijkstra Beaumont Wealth Management B.V. Utrecht (NL) | Disclaimer | Realisatie: Esquintes |